Joan Dalmases-Dones que mengen el cor de l’amant-Biblioteca DEA SABINA

 

Biblioteca DEA SABINAJoan Dalmases- Dones que mengen el cor de l’amant-

Joan Dalmases- Dones que mengen el cor de l’amant-

La poesia de Guillem de Cabestany, el Châtelain de Coucy i Reinmar von Brennenberg

Viella Libreria Editrice-ROMA

 

SINOSSI

La llegenda del cor menjat va gaudir d’una gran popularitat durant la Baixa Edat Mitjana, concretament a partir de les primeres dècades del segle XII. L’expansió d’aquest relat per Europa va propiciar l’aparició de múltiples versions en els territoris occità, francès, italià i alemany, que donaren lloc a reelaboracions que es nodrien de la idiosincràsia cultural de cada zona. 

Tot i l’interès que aquesta llegenda ha desvetllat des de fa segles en filòlegs i historiadors, sovint no s’ha remarcat prou que alguns dels seus protagonistes fossin personatges reals, concretament poetes, entre els quals destaquen l’occità Guillem de Cabestany, el francès Châtelain de Coucy i l’alemany Reinmar von Brennenberg. ¿Què tenien en comú aquests tres autors, tan distants geogràficament i cronològica, per acabar esdevenint protagonistes de les versions més conegudes de la llegenda del cor menjat? Hi ha alguna relació entre les seves vides i el relat? 

Dones que mengen el cor de l’amant proposa una anàlisi de les dades històriques i del corpus líric d’aquests tres poetes, per tal de contrastar el tractament metafòric que cada territori fa de la llegenda i reconèixer el procés segons el qual cada autor n’acaba esdevenint objecte i protagonista, fusionant-se, així, realitat i ficció.

INDICE

 • Introducció
 • 1. El cor a l’Edat Mitjana
 • 1. Cor, símbol d’amor: els antecedents
 • 2. El cor en la medicina
 • 3. La simbologia del cor en la mística i en la religió
 • 4. El cor i la fin’amors
 • 2. Guillem de Cabestany
 • 1. Estat de la qüestió
 • 2. Dades històriques
 • 3. Obra lírica
 • 4. La Vida de Guillem de Cabestany
 • 3. Châtelain de Coucy
 • 1. Estat de la qüestió
 • 2. Dades històriques
 • 3. Obra lírica
 • 4. Le roman du Châtelain de Coucy et de la dame de Fayel
 • 4. Reinmar von Brennenberg
 • 1. Lírica trobadoresca amorosa alemanya: el Minnesang
 • 2. Estat de la qüestió
 • 3. Dades històriques
 • 4. Obra lírica
 • 5. De Minnesänger a màrtir: el Bremberger Ton
 • 6. La Bremberger-Ballade
 • Conclusions
 • Apèndix
 • 1. Guillem de Cabestany
  • 1. Obra lírica
  • 2. La Vida de Guillem de Cabestany
 • 2. Châtelain de Coucy
  • 1. Obra lírica
 • 3. Reinmar von Brennenberg
  • 1. Obra lírica
  • 2. Meistersang
  • 3. Bremberger-Ballade
 • Bibliografia
 • Índex de noms

 

L’AUTORE-

Joan Dalmases és Doctor en Cultures Medievals per la Universitat de Barcelona i membre de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM). La seva recerca se centra en les relacions literàries entre Occitània, França i Alemanya durant l’Edat Mitjana, sobretot pel que fa a la lírica trobadoresca.

NOTE

Fotografies de la coberta: 1- Suetoni, Vida de Cèsar, 1433, Princeton University Library, MS Kane 44, f. 113r. 2 – Roman d’Alexandre, 1338-1344, Bodleian Library, Ms. 264, f. 59r. 3 – Boccaccio, Décaméron, 1414-1418, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. Lat. 1989, f. 144r. 4 – Her Reinmar von Brennenberg, 1340, Universitätsbibliothek Heidelberg, Pal. germ. 848, f. 188r.

 

Viella Libreria Editrice-

Via delle Alpi 32 – 00198 Roma
Tel. 06.8417758 – Joan Dalmases- Dones que mengen el cor de l’amant-