Joan Dalmases- Dones que mengen el cor de l’amant-

Joan Dalmases- Dones que mengen el cor de l’amant-

Joan Dalmases- Dones que mengen el cor de l’amant-